Ocena trofeów samców zwierzyny płowej

Informujemy , że na wniosek Okręgowej Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału ww. ocena zostanie przeprowadzona dla wszystkich trofeów samców zwierzyny płowej dla myśliwych KŁ nr.22 “Kulik” w dniu 12 kwietnia – godz. 14.00 – 18.00 w Nadleśnictwie Kościerzyna ul. M. Skłodowskiej – Curie 6.

Ci spośród członków kół, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przedłożyć do oceny pozyskanych trofeów w dniu 12 kwietnia będą mogli uczynić w dniu 26 kwietnia – godz. 14.00 – 18.00 w siedzibie ZO PZŁ Gdańsk – Gdańsk , ul. Jaśkowa Dolina 114