Memoriał Adama Kraińskiego

Biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych Kolegów do udziału w Memoriale Adama Kraińskiego – zawodach zaliczanych do „Wawrzynu Strzeleckiego PZŁ”, które odbędą się na strzelnicy w Gdańsku przy ul .Jaśkowa Dolina 114 w dniu 03.08.2019r. Wpisanie na listę uczestników nastąpi po otrzymaniu przelewu opłaty startowej . O umieszczeniu na liście decyduje kolejność wpłat , maksymalna liczba zawodników – 126 . Zgłoszenia do Memoriału tylko indywidualne.

Więcej:
http://www.gdansk.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=pzl_www&_PageID=131&_RowID=1964&_CAT=GDANSK.AKTUALNOSCI