UWAGA BARDZO WAŻNE!!!

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W związku z wydaniem przez Lasy Państwowe zakazu wstępu do lasu poprosiłem Zarząd Główny PZŁ o zdobycie oficjalnego stanowiska strony rządowej w tej sprawie.
Brak możliwości swobodnego poruszania się po obwodzie łowieckim (terenach leśnych) w wielu przypadkach uniemożliwia wykonywanie polowania, odstrzałów sanitarnych czy szacowania szkód.

W moim przekonaniu doszło do wydania wykluczających się aktów prawnych. Rozporządzenie Rady Ministrów dopuszcza opuszczanie domów w celu realizacji zadań wynikających m.in. z ustawy Prawo łowieckie.

Realizacja tych zadań na terenie większości obwodów łowieckich (naszego okręgu) wiąże się nierozerwalnie z potrzebą przebywania lub przemieszczania się po terenach leśnych.
W dniu 4 kwietnia br. dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu – do 11 kwietnia br. włącznie. W komunikacie podano, iż Straż Leśna będzie egzekwowała ten zakaz.

Biorąc pod uwagę stanowisko Zarządu Głównego zawarte na stronie internetowej

Ministerstwo Środowiska: zostańmy w domach, las poczeka

Zwracam się do Koleżanek i Kolegów Myśliwych o powstrzymanie się od wstępu do lasu do 11 kwietnia br. lub do czasu otrzymania stosownego stanowiska strony rządowej na ten temat. Proszę o wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie jednakże bez narażania się na zarażenie chorobą COVID-19 a także na niepotrzebne nieprzyjemności oraz dodatkowe, niepotrzebne koszty związane z zakazem wstępu do lasu. Jeżeli macie Koleżanki i Koledzy jakiekolwiek wątpliwości czy wykonywać polowanie, odstrzał sanitarny lub szacować szkody łowieckie na danym terenie to dla Waszego bezpieczeństwa odstąpcie od tych czynności.
Darz Bór!