Refleksja i szacunek do zwierzyny to cechy prawego myśliwego

Pieczęcią nazywamy obłamaną (nie obciętą), 20 – 30 cm, gałązkę z drzewa lub krzewu rosnącego w pobliżu upolowanej zwierzyny grubej ułożoną na tuszy zwierzęcia w celu jego uhonorowania. Jako pieczęci używa się świerka, sosny, dębu, buka, olchy, wrzosu i.t.p. Bywa, że zwierzyna położona zostanie w szczerym polu. W takim przypadku myśliwy ma etyczny obowiązek zadbać o zapewnienie takiego odłomu, bądź w ostateczności posłużyć się dostępną roślinnością.

Czytaj dalej →

Dzień świętego Huberta

Wszystkim myśliwym, z okazji święta naszego patrona, życzymy wszelkiej pomyślności. Niech św. Hubert otacza Was swoją opieką i każdego dnia przypomina Wam o miłości do natury i zwierząt, a także o poszanowaniu etyki, kultury oraz tradycji łowieckiej.

Życzymy wszystkim Kolegom myśliwym wielu radosnych chwil spędzonych w dobrym towarzystwie w łowisku. Niech Święty Hubert się za Wami wstawia.

03.11.2020
Zarząd KŁ KULIK w Gdańsku

Przystrzelanie broni

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Zarząd Koła postanowił, iż przystrzelanie broni każdy ma przeprowadzić we własnym zakresie.

Zaświadczenia należy przedłożyć Łowczemu przed rozpoczęciem okresu polowań zbiorowych sezonu 2020/21.

BARDZO WAŻNE!!!

W 15 kwietnia 2020 zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. z 2020 r. poz. 673). W akcie prawnym został doprecyzowany § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 658). Zmiana umożliwia zabezpieczanie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, jak również przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. Szczegóły w załączonym dokumencie.

UWAGA BARDZO WAŻNE!!!

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W związku z wydaniem przez Lasy Państwowe zakazu wstępu do lasu poprosiłem Zarząd Główny PZŁ o zdobycie oficjalnego stanowiska strony rządowej w tej sprawie.
Brak możliwości swobodnego poruszania się po obwodzie łowieckim (terenach leśnych) w wielu przypadkach uniemożliwia wykonywanie polowania, odstrzałów sanitarnych czy szacowania szkód.

Czytaj dalej →