Członkowie

Organy Koła

Zarząd Koła

 • kol. Adam Mering – Prezes
 • kol. Tomasz Wenta – Łowczy
 • kol. Tomasz Choszcz – Skarbnik
 • kol. Piotr Korczak- Sekretarz
 • kol. Jan Glaza – Podłowczy obwodu 300
 • kol. Piotr Pańczyk – Podłowczy obwodu 158

Komisja Rewizyjna

 • kol. Krzysztof Snoch – Przewodniczący
 • kol. Przemysław Jahn – Członek
 • kol. Marek Zaboklicki – Członek

Gospodarze obwodów i Strażnicy łowieccy

 • Obwód 101
  • Gospodarz obwodu : Kol. Marcin Choszcz
  • Strażnik łowiecki : Kol. Tomasz Wenta
 • Obwód 158
  • Gospodarz obwodu : Kol. Jerzy Pakur
  • Strażnik łowiecki : Kol. Adam Mering, kol. Jan Kosater, kol. Arkadiusz Barzdo
 • Obwód 300
  • Gospodarz obwodu : Kol. Tomasz Glaza
  • Strażnik łowiecki: Kol. Roman Śliwiński