Członkowie

Organy Koła

Zarząd Koła

 • kol. Adam Mering – Prezes
 • kol. Jan Kosater – Łowczy
 • kol. Jarosław Kmieciak – Skarbnik
 • kol. Arkadiusz Barzdo – Sekretarz
 • kol. Jan Glaza – Podłowczy

Komisja Rewizyjna

 • kol. Waldemar Buławski – Przew. Komisji Rewizyjnej
 • kol. Marek Zaboklicki – Członek
 • kol. Krzysztof Snoch – Członek

Strażnicy łowieccy i Gospodarze obwodów

 • Obwód : 101
  • Gospodarz obwodu : Kol. Tadeusz Choszcz
  • Strażnik łowiecki : Kol. Tomasz Wenta
 • Obwód : 158
  • Gospodarz obwodu : Kol. Jerzy Pakur
  • Strażnik łowiecki : Kol. Adam Mering
 • Obwód : 300
  • Gospodarz obwodu : Kol. Kazimierz Puchała
  • Strażnik łowiecki: Kol. Roman Śliwiński