Kategoria:Wabienie zwierzyny

Nie tylko kniazienie zająca

Z literatury o tematyce łowieckiej dowiadujemy się, że lisy wabimy kniazieniem zająca lub piskiem myszy. Nieraz wspomina się o wabieniu w okresie cieczki szczekiem lisa czy skoleniem liszki. Tymczasem w ostatnich latach na polskim rynku pojawiła się cała gama wabików imitujących odgłosy niemające odpowiedników w rodzimej faunie. Czy mogą być zatem skuteczne?

Czytaj dalej →

Wabienie rogaczy

Jak twierdzi światowej sławy konstruktor wabików zwierzyny, norymberczyk Klaus Weisskirchen, ze względu na zachowanie terytorialne można naśladując pisk kozy wabić kozły od połowy maja do 30 września. Wielu myśliwych sądzi, że sarny można wabić tylko w czasie rui. Weisskirchen twierdzi, że na podstawie swoich obserwacji i doświadczeń po rozpadzie zimowych rudli, tj. pod koniec kwietnia, każdy kozioł tworzy, znakuje i uważnie obserwuje swoje własne terytorium i utrzymuje go do czasu, gdy sarny znowu zaczną zbijać się w rudle pod koniec września.

Czytaj dalej →