Sezon łowiecki 2020/2021

  • W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy.
  • W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na szakale złociste.
  • W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze, kuny i szakale złociste.
  • Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.

Okresy polowań z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt.

Gatunek

Typ

Okres

Łosie (objęte ochroną)

byki, klępy, łoszaki

-    -    -

Jelenie szlachetne

byki

21.08 - 28.02

łanie

01.09 - 17.01

cielęta

01.09 - 28.02

Jelenie sika

byki, łanie, cielęta

01.10 - 17.01

Daniele

byki

01.09 - 28.02

łanie

01.09 - 17.01

cielęta

01.09 - 28.02

Sarny

kozły

09.05 - 30.09

kozy, koźlęta

01.10 - 17.01

Dziki

cały rok

Muflony

tryki

01.10 - 28.02

owce, jagnięta

01.10 - 17.01

Borsuki


poza nw.

01.09 - 30.11

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

cały rok

Tchórze, kuny (leśne i domowe)

poza nw.

01.09 - 31.03

w obwodach z głuszcem lub cietrzewi

cały rok

Lisy

poza nw.

30.05 - 31.03

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą

cały rok

Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze


cały rok

Piżmaki

poza nw.

11.08 - 15.04

rybackie obręby hod.

cały rok

Zające szaraki i dzikie króliki

odstrzał

31.10 - 03.01

odłowy

31.10 - 17.01

Bażanty

koguty

01.10 - 28.02

kury - w OHZ z hod.

01.10 - 03.01

Kuropatwy

odstrzał

11.09 - 21.10

odłowy

11.09 - 17.01

Kaczki - krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice

15.08 - 21.12

Gęsi: zbożowe, białoczelne

poza nw.

01.09 - 21.12

4 woj. zachodnie *

01.09 - 31.01

Gęsi: gęgawy

poza nw.

01.09 - 21.12

4 woj. zachodnie *

01.09 - 17.01

Łyski

15.08 - 21.12

Gołębie grzywacze

15.08 - 30.11

Słonki

01.09 - 21.12

Jarząbki

01.09 - 30.11

Szakale złociste

poza nw.

01.08 - 28.02

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą

cały rok

* dotyczy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego