Szkody łowieckie – Kontakt

Zgłaszanie szkód łowieckich listownie na adres korespondencyjny:
KŁ nr.22 Kulik
ul. Zielna 9
83-041 Szklana Góra

lub pocztą elektroniczną na adres: a.barzdo@fanktor.com