Szkody łowieckie – Kontakt

Zgłaszanie szkód łowieckich listownie na adres korespondencyjny:
KŁ nr.22 Kulik
ul. Stolema 45/4
80-177 Gdańsk

lub pocztą elektroniczną na adres: p.korczak@wp.pl