Sygnaliści myśliwscy z KŁ KULIK z sukcesami

W zamierzchłych dziejach, łowy zbiorowe na grubego zwierza wymagały komunikacji pomiędzy myśliwymi. Porozumiewali się oni między sobą za pomocą sygnałów wydawanych na instrumentach z muszli, kości czy drewna. W czasach nowożytnych róg myśliwski, z którego można było wydobyć kilka dźwięków na wzór rogu rycerskiego stał się nieodłącznym atrybutem łowców z kręgu kultu Św. Huberta.

Dziś sygnalistyka łowiecka w krajach Europy przeżywa swoisty renesans. Polowania zbiorowe, uroczyste spotkania, a nawet polowania indywidualne odbywają się coraz częściej w oprawie muzycznej rogów tworząc niepowtarzalny klimat.

Sygnalistyka łowiecka jest sztuką wymagająca talentu i nieustających ćwiczeń. Motywacją zaś do podnoszenia kwalifikacji sygnalistów staja się festiwale przeglądy i konkursy organizowane przez środowiska muzyków zawodowych i amatorów związanych z łowiectwem.

Koło Łowieckie nr 22 KULIK z Gdańska wspiera działalność popularyzującą sygnalistykę wśród myśliwych. Koło to na odbytych w ostatnich dniach festiwalach reprezentowane było przez Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich „KULIKI” w składzie –  myśliwy Tomasz Wenta oraz jego dziesięcioletni syn Stasio. Zespół zadebiutował podczas XVII Kaszubskiego Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej zajmując 3 miejsce w klasie C. Stasio indywidualnie zajął 3 miejsce w kategorii ogólnej w klasie D i jednocześnie 1 miejsce w klasyfikacji regionalnej (Okręg Gdański). Tomasz indywidualnie zajął 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej w klasie C orz 3 miejsce w klasyfikacji regionalnej. Kolejnym myśliwym z koła KULIK biorącym udział w sierakowickim przeglądzie był Marek Bronk, który zajął 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej i 4 miejsce w klasyfikacji regionalnej. Na podkreślenie zasługuje determinacja organizatorów Przeglądu, którzy pomimo trudnych czasów pandemii, rezygnując z organizowania Festiwalu Knieja przeprowadzili doroczna imprezę.

RZSM „KULIKI” wystąpił ponownie podczas XXXVII Festiwalu Muzyki Myśliwskiej im. Piotra Grzywacza, połączonego z XVIII Kujawsko-Pomorskim Konkurems Sygnalistów Myśliwskich – Tuchola 2021. Zespół zajął 2 miejsce w klasie C, Tomasz Wenta– 3 miejsce w klasie C, Stasio Wenta o mały włos a stałby na podium w klasie D. Stasio wystąpił także w konkursie na wykonanie Hejnału Tucholi, jednak nie udało mu się pokonać najlepszych polskich sygnalistów.

Warto zwrócić uwagę, że Stanisław Wenta był najmłodszym uczestnikiem Festiwalu w Tucholi, jego nauczyciel zaś, znany działacz na rzecz propagowania muzyki myśliwskiej, Kazimierz Kroskowski, któremu jego uczniowie –  Tomasz i Stasio są niezmiernie wdzięczni za cierpliwość i wyrozumiałość  –  najstarszym. Sztafeta pokoleń na tym polu jest budująca.

Gratulujemy Reprezentantom KŁ KULIK występów, zachęcamy jednocześnie sympatyków myślistwa do udziału jako widzów a myśliwych jako uczestników w festiwalach kultury łowieckiej –  to doskonała forma rodzinnego spędzania czasu.