Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków KŁ nr 22 „KULIK”

30.10.2021 w Nowej Karczmie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze członków KŁ nr 22 „KULIK”. Spotkanie stanowiło okazję dla zapoznania myśliwych z dynamicznym działaniem Koła w okresie pandemii.

Pomimo wstrzymania w minionym sezonie polowań zbiorowych, myśliwi polując indywidualnie w zdecydowanej części wykonali plan oraz przeprowadzili narzucony odstrzał sanitarny dzików. Działalność zarządu, gospodarka łowiecka we wszystkich obwodach oraz polityka finansowa Koła zyskały uznanie myśliwych, którzy udzielili absolutorium poszczególnym członkom zarządu.

W trakcie obrad podjęto kilka uchwał organizacyjnych. Wszyscy uczestnicy walnego zgromadzenia oraz obecni na nim stażyści przeszli przeprowadzone przez kol. Tomasza Wentę szkolenie z zakresu bezpieczeństwa podczas wykonywania polowania.