Historia Koła Łowieckiego Nr 22 “Kulik” w Gdańsku

W 1963 roku w wyniku konfliktu w Kole Milicyjnym nastąpiło wydalenie grupy członków niemundurowych. W tym gronie znaleźli się między innymi Koledzy: Małaczyński, Biernatowicz, Król, Masłowski, Zubilewicz, Wojciechowski, Wołczecki, Lutkiewicz, Milżyński. Do tego grona zostali przyjęci Koledzy: Truchanowicz, Kutkowski, Stachowicz, Grzegorzewski, Grzonkowski. Ta garstka ludzi utworzyła Koło i nadała mu nazwę „Kulik”. W dniu 18 lutego 1963 roku Koło zostało zarejestrowane pod nazwą: Koło Łowieckie Nr 22 „Kulik” w Gdańsku. Do Zarządu wybrano Kolegów: Przewodniczący – Małaczyński Wladysław Łowczy – Wojciechowski Jerzy Sekretarz – Lutkiewicz Roman Skarbnik – Milżyński Stanisław Koło Milicyjne przekazało nam obwód nr 55 w granicach od Pszczółek do Tczewa i Pszczółki – Koźlin. W dniu 29 września 1964 roku na zebraniu członków Koła Kolega Małaczyński Władysław przedstawił zebranym trudności jakie Zarząd miał w otrzymaniu nowych terenów łowieckich. Koło zrezygnowało z obwodu nr 55 w Tczewie. W to miejsce otrzymaliśmy jeden obwód nr 131 w Pruszczu Gdańskim o pow. 5890 ha w tym ponad 800 ha lasu oraz drugi obwód nr 149 w Kartuzach o pow. 4280 ha.Niezależnie od tego Zarząd zmuszony był zrezygnować z przyznanego trzeciego obwodu nr 150 w Kartuzach na obwód leśny o który w dalszym ciągu czyniono starania. Zarząd Koła wystąpił z pismem do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim o wydzierżawienie obwodu łowieckiego leśnego nr 96 o pow. 5000 ha. W marcu 1965 roku Koło miało 31 członków, w tym 10 selekcjonerów. Został przyznany obwód leśny nr 97. W 1972 roku odszedł Kolega Jerzy Wojciechowski. Został wybrany nowy Zarząd w składzie:

 • Prezes – Grzonkowski Henryk
 • Łowczy – Biernatowicz Mieczysław
 • Sekretarz – Lutkiewicz Roman
 • Skarbnik – Milżyński Stanisław

W kolejnych wyborach, w 1971 roku został wybrany Zarząd w składzie:

 • Prezes – Grzonkowski Henryk
 • Łowczy – Biernatowicz Mieczysław
 • Sekretarz – Lutkiewicz Roman
 • Skarbnik – Grzegorzewski Stanisław

W 1973 roku nastąpiła zmiana w Zarządzie Koła. Funkcję Łowczego Koła objął Kolega Stachowicz Marian. W tym czasie nastąpiła zmiana numeracji obwodów łowieckich: nr 146 Leśnictwo Błedno, nr 74 Leśnictwo Przywidz i Sarni Dwór, nr 68 Gowidlino. W 1977 roku na Walnym Zebraniu Członków Koła wybrano Zarząd w składzie:

 • Prezes – Kutkowski Wieslaw
 • Łowczy – Grzonkowski Henryk
 • Sekretarz – Lutkiewicz Roman
 • Skarbnik – Grzegorzewski Stanisław
 • W 1979 roku kolejny Zarząd działał w składzie:
 • Prezes – Król Adolf
 • Łowczy – Kutkowski Wiesław
 • Sekretarz – Lutkiewicz Roman
 • Skarbnik – Grzegorzewski Stanisław

W roku 1982 Koło liczyło 37 członków i na jednego myśliwego przypadało 366 ha. Na terenie obwodów mieszkało 10 członków a 23 myśliwych posiadało uprawnienie selekcjonerskie. W 1981 roku wybrano nowy Zarząd w składzie:

 • Prezes – Augustowski Artur
 • Łowczy – Kutkowski Wiesław
 • Sekretarz – Grzonkowski Henryk
 • Skarbnik – Grzegorzewski Stanisław
 • W 1985 roku wybrano Zarząd w składzie:
 • Prezes – Waloch Tadeusz
 • Łowczy – Kutkowski Wiesław
 • Sekretarz – Jurago Stanisław
 • Skarbnik – Stuczyński Wojciech

W 1986 roku nastąpiła zmiana Zarządu, który pracował w składzie:

 • Prezes – Grzonkowski Henryk
 • Łowczy – Kutkowski Wiesław
 • Sekretarz – Jurago Stanisław
 • Skarbnik – Stuczyński Wojciech
 • W 1989 roku wybrano Zarząd w składzie:
 • Prezes – Grzonkowski Henryk
 • Łowczy – Stachowicz Marian
 • Sekretarz – Wołczecki Romuald
 • Skarbnik – Sendal Donat

W 1990 roku , na skutek choroby Kolegi Wołczeckiego Romualda, obowiązki Sekretarza Koła przejęła Koleżanka Elżbieta Wołczecka a funkcję Skarbnika (rezygnacja Kolegi Donata Sendala) przejął Kolega Andrzej Soboczyński. Jednocześnie na zastępcę Łowczego powołano Kolegę Wojciecha Stuczyńskiego.Wkrótce, na skutek ciężkiej choroby zmarł Kolega Romuald Wołczecki. Funkcję Sekretarza Koła, do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków Koła, powierzono Koledze Andrzejowi Kiedrowskiemu. W 1994 roku wybrano Zarząd w następującym składzie:

 • Prezes – Grzonkowski Henryk
 • Łowczy – Stuczyński Wojciech
 • Sekretarz – Kiedrowski Andrzej
 • Skarbnik – Soboczyński Andrzej

W 1997 roku, w kolejnych wyborach, wybrano Zarząd w składzie:

 • Prezes – Grzonkowski Henryk
 • Łowczy – Wittek Ryszard
 • Sekretarz – Kiedrowski Andrzej
 • Skarbnik – Kiedrowski Jan
 • Członek – Śliwiński Roman

W 1998 roku z funkcji Prezesa Koła, na skutek choroby, zrezygnował Kolega Grzonkowski Henryk. Do czasu najbliższych wyborów funkcję tą pełnił Kolega Ganske Wojciech.

W 2000 roku nastąpiła zmiana kadencji Zarządów Kół. Wydłużono okres sprawowania funkcji z trzech do pięciu lat. W związku z tym, na Walnym Zebraniu Członków Koła wybrano nowy Zarząd w składzie:

 • Prezes – Wittek Ryszard
 • Łowczy – Stuczyński Wojciech
 • Podłowczy – Śliwiński Roman
 • Sekretarz – Kiedrowski Andrzej
 • Skarbnik – Kiedrowski Jan

W 2005 roku w wyborach wybrano Zarząd w składzie:

 • Prezes – Andrzej Soboczyński
 • Łowczy – Stanisław Koziołek
 • Podłowczy – Śliwiński Roman
 • Sekretarz – Kiedrowski Andrzej
 • Skarbnik – Kiedrowski Jan

W sierpniu 2007 roku odszedł do krainy wiecznych łowów skarbnik koła kolega Jan Kiedrowski. Jesienią tegoż roku, w wyniku uzupełniających wyborów, funkcję skarbnika powierzono koledze Piotrowi Zalewskiemu.

Na początku roku 2008 Koło nasze liczy 39 myśliwych i 7 kandydatów. Dzierżawimy trzy obwody o łącznej powierzchni 13 766 ha. W okresie istnienia Koła Kolegom nadano następujące odznaczenia:

 • Złom – 1
 • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – 2
 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej – 10

W uznaniu zasług w gospodarce łowieckiej, w walce z kłusownictwem oraz innymi osiągnięciami Koło nasze w 2002 roku otrzymało Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. W związku z przypadającym w lutym 2003 roku jubileuszu 40 – lecia Koła, Kolega Grzonkowski Henryk – honorowy Prezes Koła – ufundował sztandar. Sztandar Koła został poświęcony podczas obchodów Jubileuszu w dniu 22 lutego 2003 roku.

Gdańsk, 05 stycznia 2008 r.

Darz Bór
Prezes Koła
Wittek Ryszard