Teren

Koło dzierżawi trzy obwody łowieckie na terenach trzech nadleśnictw RDLP w Gdańsku:

Obwód nr 101 Gowidlino, Nadleśnictwo Lipusz

O obszarze 4174 ha, w tym lasu 750 ha, pozostałe tereny 3424 ha.

Granica zewnętrzna obwodu przebiega z miejscowości Łyśniewo Sierakowickie drogą do miejscowości Puzdrowo, skąd drogą do miejscowości Tuchlino, dalej drogą przez  miejscowości: Mściszewice, Amalka, Bielawki, Borek Kamienny, Lemany i Gowidlino dobiega do miejscowości Łyśniewo Sierakowickie.

Gospodarz obwodu: Kol. Marcin Choszcz
Strażnik łowiecki: Kol. Tomasz Wenta

Obwód nr 158 Szpon, Nadleśnictwo Kolbudy

O obszarze 5774 ha, w tym lasu 960 ha, pozostałe tereny 4868 ha.

Granica zewnętrzna obwodu przebiega z miejscowości Egiertowo, drogami przez miejscowości: Kamela, Roztoka, Przywidz, Trzepowo, Nowa Karczma, Grabówko i Grabowska Huta do miejscowości Egiertowo.

Gospodarz obwodu: Kol. Jerzy Pakur
Strażnicy łowieccy:
– Kol. Adam Mering,
– Kol. Jan Kosater,
– Kol. Arkadiusz Barzdo.

Obwód nr 300 Błędno, Nadleśnictwo Lubichowo

O obszarze 3729 ha, w tym lasu 3497 ha, pozostałe tereny 232 ha.

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: nurtem rzeki Brzezianek od granicy powiatu starogardzkiego do miejscowości Kasparus. Stąd drogą Kasparus – Skrzynia biegnie do rzeki Wdy i nurtem tej rzeki do miejscowości Łuby. Stąd drogą Skorzenno – Łuby dobiega do  granicy powiatu starogardzkiego i granicą tą dobiega do rzeki Brzezianek.

Gospodarz obwodu: Kol. Kazimierz Puchała
Strażnik łowiecki: Kol. Roman Śliwiński


RAZEM : 13 677 ha, w tym lasu 5153 ha, pozostałe tereny 8524 ha