Żółta strefa ASF

Informuję, iż DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, na terenie okręgu gdańskiego PZŁ objęte strefą ochronną (żółtą) zostały: Miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat tczewski. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykonywaniem polowania, postępowaniem z upolowaną zwierzyną itd. należy kontaktować się z właściwym Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.

W związku z objęciem części okręgu gdańskiego PZŁ strefą ochronną przed afrykańskim pomorem świń (żółtą): Miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat tczewski, przesyłam apel Zarządu Głównego PZŁ do wszystkich myśliwych dotyczący zintensyfikowania odstrzału dzików.