Składki PZŁ 2020

Biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku informuje, iż składka na PZŁ za 2020r. wynosi:

  • normalna 320,00zł plus ubezpieczenie 43,00zł – razem 363,00zł
  • ulgowa 160,00zł plus ubezpieczenie 43,00zł – razem 203,00zł – przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia
  • ulgowa 80,00zł plus ubezpieczenie 43,00zł – razem 123,00zł – przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

W związku z powyższym:

  • Koledzy, którzy posiadają saldo dodatnie, wystarczające na pokrycie składki proszeni są o przesłanie potwierdzenia dyspozycji rozliczenia poprzez obciążenie w indywidualnym rozrachunku.
  • Pozostali koledzy proszeni są o wpłątę odpowiedniej kwoty składki na konto naszego Koła z nieprzekraczalnym terminem księgowania wpłaty wyznaczonym na dzień 06-12-2019r.
  • Ci z kolegów, którzy nie dokonają wpłaty w w/w terminie będą musieli dopilnować tej formalności samodzielnie.

Z Poważaniem
Skarbnik Koła Łowieckiego Kulik