Odstrzał sanitarny dzików

Odstrzały sanitarne dzików należy wykonywać w pierwszej kolejności – wszyscy koledzy proszeni są o zgłaszanie się do Łowczego w celu odbioru nowych odstrzłów.