Strefy wolne od ASF

W załączniku usystematyzowane informacje dotyczące stref “wolnej od ASF”, “ochronnej”, “obszar zagrożenia i objęty ograniczeniami”, “odstrzały sanitarne”. Każdy myśliwy ma obowiązek zapoznania i stosowania się do wymogów prawa, mam nadzieję, że zebrane w ten sposób wiadomości wszystko ułatwią.