Walne zebranie

26.09.2020 odbyło się przesunięte o kilka miesięcy ze względu na pandemię COVID-19 walne zebrannie sprawozdawcze członków KŁ KULIK.

Podczas zebrania mysliwi przyjęli sprawozdania Zarządu Koła, zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. Skład osobowy Zarządu został rozszerzony. Podłowczym  Koła wybrany został kol. Tomasz Wenta.

W trakcie zebrania przeprowadzono szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na polowaniu.