Letnie prace gospodarcze w obwodzie 158

Łowiectwo jest hodowlą zwierzyny dzikiej, żyjącej na wolności. Myśliwi już w czerwcu myślą o zapewnieniu właściwej karmy na zimę.

Liściarka, to młode pędy wybranych gatunków drzew, powiązane w pęczki, nasączone solanką o odpowiednim stężeniu i zasuszone.

Liściarkę wykłada się w okresie niedoboru naturalnej karmy, jako jej uzupełnienie. Stanowi ona cenne źródło naturalnych soli mineralnych i witamin od których zależy rozwój i zdrowie zwierzyny.

Zbiór i przygotowanie liściarki do suszenia na obwodzie 158 przeprowadzili myśliwi: Tomasz Liskowski, Maciej Mrówczyński (wielkie podziękowania za użyczenie stodoły), Tomasz Wenta z synem – Stanisławem, Piotr Korczak i stażysta – Damian Wojtowicz.