Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd K.Ł. nr.22 Kulik w Gdańsku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 09.06. 2018 r.(sobota) o godz. 10:00 w “Karczmie u Wiesi “, Nowa Karczma ul. Jeziorna 12.