Wymiana legitymacji

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PZŁ nr 61/2016 z dnia 29 grudnia 2016 nastąpi wymiana dotychczasowych legitymacji PZŁ, które będą sukcesywnie wprowadzane od 2017 roku. Dotychczasowe legitymacje tracą ważność z dniem 31.12.2018 r.”

W związku z uchwałą proszę o wypełnienie druku “Dane osobowe myśliwego – aktualizacja”, który po wypełnieniu wraz ze zdjęciem należy dostarczyć do Kol. Arkadiusza Barzdo listownie lub osobiście do dnia 9 czerwca 2018 r. Zdjęcie winno być aktualne – takie jak do dowodu osobistego o formacie 3,5 na 4,5 cm, na którym widoczne będzie dwoje uszu, na białym tle.

Po tym terminie myśliwi będą zobowiązani do indywidualnego wyrobienia nowych legitymacji.