Zakaz polowań na zaznaczonym gruncie gospodarskim

Komunikat Zarządu KŁ nr.22 Kulik z dnia 31.01.2019 r.

W związku z przysłanym do Koła oświadczeniem z dnia 24.01.2019 r. o zakazie polowania na gruntach gospodarstwa oznaczonych na mapce kolorem niebieskim, wprowadzamy do odwołania zakaz polowań na tym terenie. Grunty są położone częściowo w rejonach L, K, J, R. Wszystkie zwyżki z tego terenu będą usunięte i przeniesione w inne miejsca. Ambony ( 2 na L, 1 na K i 2 na J ) zostaną zamknięte i będą przestawione latem po zbiorach.

Mapa do pobrania: