Walne Zgromadzenie KŁ

Zarząd KŁ nr.22 Kulik zawiadamia, że w dniu 11.05.2019 roku o godz. 10:00(sobota) w Karczmie „U Wiesi „ ul. Jeziorna 12, 83-404 Nowa Karczma odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków K.Ł. „KULIK”. Koledzy, którzy posiadają mundury myśliwskie proszeni są o przybycie w strojach galowych. Obecność członków i kandydatów obowiązkowa!