Rozliczenie prac gospodarczych

Zarząd KŁ.nr.22 ” Kulik ” przypomina o rozliczeniu prac gospodarczych na rzecz koła do dnia 31 marca 2019 r.