BARDZO WAŻNE!!!

W 15 kwietnia 2020 zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. z 2020 r. poz. 673). W akcie prawnym został doprecyzowany § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 658). Zmiana umożliwia zabezpieczanie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, jak również przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. Szczegóły w załączonym dokumencie.