Author Archives: admin

Refleksja i szacunek do zwierzyny to cechy prawego myśliwego

Pieczęcią nazywamy obłamaną (nie obciętą), 20 – 30 cm, gałązkę z drzewa lub krzewu rosnącego w pobliżu upolowanej zwierzyny grubej ułożoną na tuszy zwierzęcia w celu jego uhonorowania. Jako pieczęci używa się świerka, sosny, dębu, buka, olchy, wrzosu i.t.p. Bywa, że zwierzyna położona zostanie w szczerym polu. W takim przypadku myśliwy ma etyczny obowiązek zadbać o zapewnienie takiego odłomu, bądź w ostateczności posłużyć się dostępną roślinnością.

Czytaj dalej →

Dzień świętego Huberta

Wszystkim myśliwym, z okazji święta naszego patrona, życzymy wszelkiej pomyślności. Niech św. Hubert otacza Was swoją opieką i każdego dnia przypomina Wam o miłości do natury i zwierząt, a także o poszanowaniu etyki, kultury oraz tradycji łowieckiej.

Życzymy wszystkim Kolegom myśliwym wielu radosnych chwil spędzonych w dobrym towarzystwie w łowisku. Niech Święty Hubert się za Wami wstawia.

03.11.2020
Zarząd KŁ KULIK w Gdańsku

Nie tylko kniazienie zająca

Z literatury o tematyce łowieckiej dowiadujemy się, że lisy wabimy kniazieniem zająca lub piskiem myszy. Nieraz wspomina się o wabieniu w okresie cieczki szczekiem lisa czy skoleniem liszki. Tymczasem w ostatnich latach na polskim rynku pojawiła się cała gama wabików imitujących odgłosy niemające odpowiedników w rodzimej faunie. Czy mogą być zatem skuteczne?

Czytaj dalej →