Brak możliwości zapisu na polowanie

Koleżanki i Koledzy, którzy do dziś nie wypełnili wniosków o nadanie uprawnień do systemu KŁ oraz EKEP proszeni są o niezwłoczne uzupełnienie braków. Druki można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania, wypełnione przesłać na ręce Sekretarza. Przypominam od 01.04.2020r. startujemy z elektroniczną książką polowań!!! Bez uprawnień nie będzie możliwości zapisu na polowanie!!!

System KŁ EKEP – nie masz, nie polujesz

Koleżanki i Koledzy, którzy do dziś nie wypełnili wniosków o nadanie uprawnień do systemu KŁ oraz EKEP proszeni są o niezwłoczne uzupełnienie braków. Druki można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania, wypełnione przesłać na ręce Sekretarza. Przypominam od 01.04.2020r. startujemy z elektroniczną książką polowań!!!

Strefy wolne od ASF

W załączniku usystematyzowane informacje dotyczące stref “wolnej od ASF”, “ochronnej”, “obszar zagrożenia i objęty ograniczeniami”, “odstrzały sanitarne”. Każdy myśliwy ma obowiązek zapoznania i stosowania się do wymogów prawa, mam nadzieję, że zebrane w ten sposób wiadomości wszystko ułatwią.

Bioasekuracja

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku zorganizował dwa szkolenia dla łowczych kół łowieckich oraz osób odpowiedzialnych za organizację polowań zbiorowych z zakresu bioasekuracji, przeprowadzone przez wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia i ochrony zwierząt w dniach 27 stycznia oraz 3 lutego 2020 roku. Ponadto przekazano uczestnikom informacje na temat:

  • rozszerzenia strefy ochronnej (żółtej) związanej z możliwością wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na teren okręgu gdańskiego Polskiego Związku Łowieckiego (powiat tczewski, powiat gdański, Miasto Gdańsk),
  • planowanego podpisywania nowych umów na realizację odstrzału sanitarnego dzików na terenie okręgu gdańskiego PZŁ.
Czytaj dalej →

Składki PZŁ 2020

Biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku informuje, iż składka na PZŁ za 2020r. wynosi:

  • normalna 320,00zł plus ubezpieczenie 43,00zł – razem 363,00zł
  • ulgowa 160,00zł plus ubezpieczenie 43,00zł – razem 203,00zł – przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia
  • ulgowa 80,00zł plus ubezpieczenie 43,00zł – razem 123,00zł – przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

W związku z powyższym:

  • Koledzy, którzy posiadają saldo dodatnie, wystarczające na pokrycie składki proszeni są o przesłanie potwierdzenia dyspozycji rozliczenia poprzez obciążenie w indywidualnym rozrachunku.
  • Pozostali koledzy proszeni są o wpłątę odpowiedniej kwoty składki na konto naszego Koła z nieprzekraczalnym terminem księgowania wpłaty wyznaczonym na dzień 06-12-2019r.
  • Ci z kolegów, którzy nie dokonają wpłaty w w/w terminie będą musieli dopilnować tej formalności samodzielnie.

Z Poważaniem
Skarbnik Koła Łowieckiego Kulik

Informacja dotycząca chłodni – żółta strefa ASF powiat Gdański

W związku z wprowadzeniem żółtej strefy ASF oraz decyzją, pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii do odbierania i przechowywania pozyskanych tusz dzików wraz z patrochami wyznaczona została chłodnia znajdująca się w Kozi Gród ul. Leśników 3 83-047 Pomlewo tel. 607-774-040 Dodatkowo przypominamy o obowiązku dostarczenia do chłodni wraz z tuszą, zabezpieczonych, oznaczonych patrochów, próbek krwi, znacznika tuszy oraz wypełnionego dokumentu dochodzenia epizootycznego (załącznik w piśmie). Igłopróbki wraz ze znacznikami znajdują się u właściciela chłodni oraz u naszego Łowczego.

“Dzień kuropatwy” – zaproszenie

Przesyłamy zaproszenie na Piknik Ekologiczny pn. “Dzień kuropatwy” który odbędzie się w dniu 21 września br. w Rajkowach Gmina Pelplin. Serdecznie zapraszamy wszystkich myśliwych wraz z rodzinami. Prosimy o udział pocztów sztandarowych kół łowieckich podczas Mszy Św. Hubertowskiej w Kościele pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Rajkowach jak i w przemarszu.

Szczegóły.